Almanya İhracatı ile Türkiye İhracatının Karşılaştırılması

Almanya Avrupa Birliği içerisinde en çok ihracat yapan ülkedir. Almanya esasen kalkınmasını ve gelişmişlik düzeyini yapmış olduğu ihracata borçludur çünkü Almanya'nın kömür haricinde herhangi bir doğal kaynağı söz konusu değildir.

Türkiye de gelişme yolunda ilerlemek için kendisine ihracat odaklı kalkınmayı hedef almış ve sürekli olarak ihracatını arttırma peşinde olan bir ülkedir.

Türkiye kendisine 2023 yılında 500 milyar USD yıllık ihracat hedefi koymuştur. Bu iddialı bir hedeftir. Türkiye'nin 2013 yılı ihracatı 167 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat yapabilmemiz için ihracatımızı şimdiki seviyesinin yaklaşık 3 katına çıkarmamız gerekmektedir.

2013 yılında Türkiye 151 milyar USD ihracat yaparken
Almanya 1.493 milyar USD ihracat yaptı. 
Not : Almanya'nın ihracat rakamı tahminidir.
Oysa ki Almanya 2013 yılında tam 1.493,00 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Bu rakam bizim 2023 hedefimizin yaklaşık 3 katıdır. 

Almanya'nın 2013 yılında yapmış olduğu ihracat Türkiye'nin 2013 yılında yapmış olduğu ihracatın ise yaklaşık 9 katıdır.

Türkiye eğer ihracat ile kalkınmak ve gelişmek istiyor ise Almanya örneğini iyi incelemeli ve Almanya'nın ihracat konusunda neleri doğru yaptığını anlamalı ve bu doğruları kendi bünyesine katmanın yollarını aramalıdır.

Aksi halde ihracatımızın arttığını değil geriye gittiğini göreceğiz. malum rekabet artık şahıslar üzerinde değil ülkeler üzerinde de yürüyor. Her ülke daha fazla üretim yapmak, daha fazla ihracat gerçekleştirmek için birbiriyle kıyasıya rekabet ediyor.

İthalat Akreditifleri En Çok Azalan Ülkeler

Uluslarası Ticaret Odası yapmış olduğu periyodik araştırmalar ile küresel olarak uluslararası ticaretin finansmanının yönünü tespit etmeye çalışmaktadır. Bu çalışmalardan birisi ICC'nin yıllık bazda yaptığı "Global Survey: Rethinking Trade and Finance" araştırmasıdır. ICC bu çalışmasının sonuçlarını pdf dökümanı olarak kendi sitesinden yayınlamaktadır. 

En son araştırmaya ait sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz.

Bugün sizlere ICC'nin yapmış olduğu araştırmadan bir veriyi paylaşmak istiyorum. Paylaşmak istediğim veri ithalat akreditifleri en çok azalan ülkeler başlığını taşıyor. Rapor 2013 yılına ait olduğu için veriler 2012 yılına aittir.


2012 yılı içerisinde ithalat açılış akreditifleri en çok azalan ilk 8 ülke

ICC'nin yapmış olduğu çalışmaya göre ithalat akreditifleri 2012 yılında en çok azalan 8 ülke sırasıyla şunlardır.


Sri Lanka -%28
İtalya -%19
Hollanda -%15
İspanya -%15
Almanya -%12
Nijerya -%12
Lübnan -%12
Türkiye -%12


Bu 8 ülkeden 4 tanesi Avrupa Birliği'nin önemli ülkeleri olan Almanya, İtalya, İspanya ve Hollanda olması önem arz etmektedir. Avrupa Birliği yaşanan küresel krizden halen çıkmata zorlanmaktadır.

Ayrıca Türkiye de ithalat akreditifleri en çok azalan 8 ülke arasına %12'lik pay ile girmiştir. Bunda artan döviz kurlarının etkisiyle Türkiye'nin 2012 yılı ithalatının 2011 yılı ithalatından düşük çıkmasının payı olduğu söylenebilir.

Lübnan'nın yaşanan savaş nedeni ile ithalatında daralmaya gittiği düşünülmelidir. Sri lanka ve Nijerya için ise yaşanan daralmanın nedenlerini anlamak için bu ülkelerin incelenmesinde fayda vardır.

EN ÇOK İHRACAT POTANSIYELİ GÖSTEREN 20 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE

Herkse Selamlar,

Bugünkü yazımızda en çok ihracat potansiyeli gösteren 20 gelişmekte olan ülkeyi ele alacağız. Bu ülkeler tespit edilirken aşağıdaki faktörler göz önüne alınmıştır: 1. Ekonomik büyüme potansiyeli
 2. İhracat yapmak için seçilen ülkenin yansıtmış olduğu potansiyel
 3. Seçilen ülkedeki yönetimin dış ticarete olan desteği
 4. Seçilen ülkenin yapmış olduğu serbest ticaret anlaşmaları ile daha geniş pazarlara açılma olanağı sunması
 5. Seçilen ülkenin doğrudan yatırım yoluyla iş geliştirmeye açık olup olmaması

EN ÇOK İHRACAT POTANSIYELİ GÖSTEREN 20 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE 1. Brezilya
 2. Şili
 3. Çin
 4. Kolombiya
 5. Hong Kong
 6. Hindistan
 7. Endonezya
 8. Israil
 9. Malezya
 10. Mesika
 11. Peru
 12. Rusya
 13. Suudi Arabistan
 14. Singapur
 15. Güney Africa
 16. Güney Kore
 17. Tayland
 18. Birleşik Arap emirlikleri
 19. Mısır
 20. Vietnam

Çin'in Soya Fasulyesi İthalatı 2014 Yılında Artacak

Herkese Selamlar,

Bugünkü yazımızda Çin’in 2014 yılındaki soya fasulyesi ithalatına dair öngörüleri içeren bir raporun üzerinde duracağız.ABD Tarım Bakanlığı Pekin Bürosu’nun elde etmiş olduğu verilere göre Çin'in 2014 yılı içerisinde 2013 yılına göre daha fazla miktarda soya fasulyesi ithal etmesi beklenmektedir. Söz konusu büro bu sonucu iki nedene dayandırmaktadır. Çin’in 2014 yılında daha fazla soya fasulyesi ithal etmesini açıklayan nedenler şu şekilde sıralanmaktadır.

 1. Çin'de artan kümes hayvancılığı sonucunda yağlı tohumlara olan talebin artması
 2. Çin'de azalan destekler ve düşen gelirler sonucunda daha az miktarda yağlı tohum ekilmesi.


Çin Halk Cumhuriyeti dünyanın en büyük yağlı tohum pazarı konumunda olmakla kalmayıp aynı zamanda en fazla soya fasulyesi ithal eden ülkesidir. 

ABD Tarım Bakanlığı Pekin Bürosu 2014 yılında Çin’in toplam soya fasulyesi ithalatının 72milyon ton olacağını öngörmektedir. Bu tahmini veriler yıllık bazda 2013 yılına göre Çin’in 4milyon ton soya fasulyesi daha fazla ithal edeceğini göstermektedir.

Çin’de artan kişi başı et tüketimine parallel olarak (kümes hayvancılığı ve deniz mahsülleri) ileriki yıllarda Çin’in soya fasulyesi ve mısır ithalatının artarak devam edeceği öngörülmektedir.


Kaynak : http://www.agrimoney.com/news/china-soy-imports-to-rise-further-as-harvest-falls--6823.html


DÜNYA PİRİNÇ İHRACATI VE İTHALATI

Bugünkü yazımızda Dünya pirinç ihracatı ve ithalatı üzerinde duracağız. Dünya genelinde başlıca pirinç dış satımı yapan ve yerel tüketimini dış alım yolu ile karşılayan ülkeleri tanıyacağız.


Dünya'da pirinç üretimi son yıllarda istikrarlı bir artış göstermektedir. 2012-2013 sezonunda Dünya genelinde toplam 470 milyon ton pirinç üretilmiştir. Üretilen pirincin önemli bir kısmının üretildiği ülke içerisindeki iç piyasada tüketilmesi sonucunda 2013 yılında toplam 38 milyon ton civarında bir pirincin dış ticarete konu olduğu görülmektedir. Aşağıdaki şekilde son 5 yıla ait dünya pirinç üretimi verileri yer almaktadır. Şeklimizden de görüleceği gibi Çin, Hindistan, Endonezya, Bangladeş, Vietnam ve Tayland Dünya'nın en önemli pirinç üreticileri konumundadır. 2008 yılında 449 milyon ton olan dünya pirinç üretimi 2013 yılında 469 milyon tona çıkmıştır.

Şekil 1 : Dünya pirinç üretimini gösterir grafik

Dünya Pirinç İhracatı ve İthalatı

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi yetiştirilen pirincin büyük bir bölümünü ülkeler kendi iç piyasalarında kullanmaktadırlar. Bu yüzden en büyük pirinç üreticisi ülke konumunda yer alan Çin en çok pirinç ihraç eden ülke değildir. 2013 yılında Çin üretmiş olduğu pirincin %1'ini bile ihraç etmemiştir.

Öyleyse en çok pirinç ihraç eden ülkeler hangileridir. Bu sorunun cevabını verebilmemiz için aşağıdaki şeklimize bakmamız gerekmektedir. aşağıdaki şeklimizde Dünya genelinde pirinç ihracat ve ithalat rakamları ülkeler bazında verilmektedir. isterseniz önce işin ihracat kısmına bakalım.

Dış ticarette teslim şekillerini %50 indirim avantajı ve online eğitim ile evinizden öğrenin

2013 yılında en çok pirinç ihraç eden ülke Hindistan olmuştur. 2013 yılında dünya genelinde yaklaşık 38 milyon ton pirinç ihraç edilmiştir. Bunun 10 milyon tonundan fazlasını tek başına Hindistan ihraç etmiştir. Dünya genelinde ikinci en çok pirinç ihraç eden ülke ise 7.2 milyon ton ile Vietnam ve 7 milyon ton ile Tayland'dır. Bu iki ülkeyi 3.2 milyon ton ile ABD ve 3 milyon ton ile Pakistan izlemektedir. Hindistan, Vietnam, Tayland, ABD ve Pakistan 2013 yılında dünya genelinde ihraç edilen 38 milyon ton pirincin 31 milyon tonunu ihraç etmişlerdir.
Şekil 2 : Dünya pirinç ihracat ve ithalat rakamları

Dünya genelinde önemli pirinç ithalatçılarına baktığımızda ise 3.2 milyon ton ile Çin, 2,8 milyon ton ile Nijerya, 1,9 milyon ton ile İran ve 1,4 milyon ton ile Irak'ın öne çıktığını görmekteyiz. Pirinç ticaretinin ithalat kısmında daha parçalı bir yapının varlığından söz edilebilir. 


TÜRKİYE'NİN LİTVANYA'YA İHRACATI

Herkese Selamlar,

Bugünkü yazımızda Türkiye'nin Litvanya'ya olan ihracatı üzerinde duracağız. Litvanya 3 milyon'a yaklaşan nüfusu ve 15.000 USD'yi aşan kişi başı geliri ile küçük ama üzerinde durulması gereken bir pazar durumundadır.

Litvanya 2004 yılında Avrupa Birliği'ne kabulünden sonra gelişim sürecini hızlandıran ülkelerden birisi konumundadır. Litvanya Avrupa Birliği içerisinde yer almasına rağmen euro kullanmayan ülkelerden birisidir. Litvanya'nın para birimi Litvanya Litası'dır. Son ekonomik krizde Litvanya'nın euro kullanmaması Litvanya ekonomisi için adeta bir can kurtarıcı simit görevi görmüştür. Litvanya ekonomisi son finansal krizden nispeten en az yarayı alarak çıkmıştır.
Akreditif Bilgi Merkezi gururla sunar. | Hemen şimdi %50 indirim ile Incoterms 2010 teslim şekillerini öğrenmeye başla. CDCS sertifikalı uluslararası akreditif uzmanı Özgür Eker tarafından hazırlanan online eğitime %50 indirimli olarak ulaşma fırsatını kaçırmayın.  Sertifikalı


Litvanya'nın Ekonomik Durumuna Genel Bakış


 1. Litvanya 2012 yılında 29,6 milyar dolar ihracat yapmıştır. Litvanya söz konusu ihracat rakamıyla dünya genelinde en fazla ihracat yapan 62. ülke konumunda bulunmaktadır. Litvanya'da kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla 15,000 dolar civarındadır. 
 2. Litvanya 2012 yılında 32 milyar dolar ithalat yapmıştır. Litvanya ulaşmış olduğu bu ithalat rakamıyla dünya genelinde en fazla ithalat yapan 61. ülke konumuna yerleşmiş bulunmaktadır. 
 3. Litvanya'nın ihracatı ve ithalatı birbirine oldukça yakın seviyelerde yer almaktadır. 2012 yılında Litvanya az da olsa dış ticaret açığı vermiş bir ülke konumundadır. Yalnız Litvanya'nın önemli bir turizm potansiyeli olduğu da unutulmamalıdır.
 4. Litvanya'nın başlıca ihraç etmiş olduğu ürünler : Mineraller, gıda ürünleri, makine ve aksamları, elektrikli aletlerdir. 
 5. Litvanya'nın başlıca ihracat yapmış olduğu ülkeler ise : Rusya, Latvia, Almanya ve Polonya'dır. 
 6. Litvanya'nın başlıca ithalat yaptığı ürünler : Mineraller, gıda ürünleri, makine ve aksamlarıdır.
 7. Litvanya'nın başlıca ithalat yapmış olduğu ülkeler ise : Rusya, Almanya, Polonya ve Latvia'dır.


Türkiye'nin Litvanya'ya Yapmış Olduğu İhracata Bakış

Aşağıdaki şekilde Türkiye'nin Litvanya'ya yapmış olduğu ihracat rakamları yer almaktadır. Aşağıdaki grafik incelendiğinde 2005 yılından itibaren Türkiye'nin Litvanya'ya olan dış satımının istikrarlı bir şekilde sürdürüldüğü ve son yıllarda artmakta olduğu görülmektedir. 2005 yılında ancak 149 milyon USD'lik bir dış satım gerçekleştirdiğimiz Litvanya'ya 2012 yılında 275 milyon USD'lik bir dış satım gerçekleştirmeyi başarmış durumdayız. Bu ise 7 yıllık süreç içerisinde yüzde 85'lik  bir artış anlamına geliyor.


Şekil 1 : Türkiye'nin yıllara göre Litvanya'ya yapmış olduğu ihracat. Rakamlar milyon USD.

Litvanya 2012 yılında toplam 32 milyar dolarlık bir ithalat yapmıştır. Türkiye'nin Litvanya'ya 2012 yılında yapmış olduğu 275 milyon dolarlık ihracat 2012 yılındaki toplam Litvanya ithalatının yüzde 1'lik kısmını kapsamaktadır. Bu rakamın kısa vadede yıllık 400 milyon dolara çıkarılmasının mümkün olabileceği varsayımından yola çıkarak hala Litvanya ile ticaret yapmak için fırsatların olduğu söylenebilir.

TÜRKİYE'NİN POLONYA'YA İHRACATI

Herkese Selamlar,

Bugünkü yazımızda Türkiye'nin Polonya'ya olan ihracatı üzerinde duracağız. Polonya 40 milyon'a yaklaşan nüfusu ve 18.000 USD'ye yaklaşan kişi başı geliri ile önemli bir pazar konumundadır. Polonya Avrupa Birliği içerisinde yer almasına rağmen euro kullanmayan ülkelerden birisidir. Son ekonomik krizde Polonya'nın euro kullanmaması Polonya ekonomisi için adeta bir can kurtarıcı simit görevi görmüştür. Polonya ekonomisi krizden nispeten en az yarayı alarak çıkmıştır.

Akreditif Bilgi Merkezi gururla sunar. | Hemen şimdi %50 indirim ile Incoterms 2010 teslim şekillerini öğenmeye başla. CDCS sertifikalı uluslararası akreditif uzmanı Özgür Eker tarafından hazırlanan online eğitime %50 indirimli olarak ulaşma fırsatını kaçırmayın.  Sertifikalı
Polonya'nın Ekonomik Durumuna Genel Bakış

 1. Polonya 2012 yılında 188 milyar dolar ihracat yapmıştır. Polonya söz konusu ihracat rakamıyla dünya genelinde en fazla ihracat yapan 25. ülke konumunda bulunmaktadır. Polonya'da kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla 18,000 dolar civarındadır. Polonya alım gücü Türkiye'den yüksek bir tüketici kitlesini barındıran bir ülkedir. 
 2. Polonya 2012 yılında 195 milyar dolar ithalat yapmıştır. Polonya ulaşmış olduğu bu ithalat rakamıyla dünya genelinde en fazla ithalat yapan 24. ülke konumuna yerleşmiş bulunmaktadır. 
 3. Polonya'nın ihracatı ve ithalatı birbirine oldukça akın seviyelerde yer almaktadır. 2012 yılında Polonya az da olsa dış ticaret açığı vermiş bir ülke konumundadır. 
 4. Polonya'nın başlıca ihraç etmiş olduğu ürünler : Elektro-mekanik ürünler, taşıtlar, hava araçları, gemiler, işlenmiş sebze ve meyveler, şarküteri ve et ürünleridir. 
 5. Polonya'nın başlıca ihracat yapmış olduğu ülkeler ise : Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve Çek Cumhuriyeti'dir. 
 6. Polonya'nın başlıca ithalat yaptığı ürünler : Makine ve taşıt ekipmanları, yarı-mamüller, kimyasallar, petrol ve minerallerdir. 
 7. Polonya'nın başlıca ithalat yapmış olduğu ülkeler ise : Almanya, İtalya, Fransa, Rusya ve Çin'dir.


Türkiye'nin Polonya'ya Yapmış Olduğu İhracata Bakış

Aşağıdaki şekilde Türkiye'nin Polonya'ya yapmış olduğu ihracat rakamları yer almaktadır. Aşağıdaki grafik incelendiğinde 2005 yılından itibaren Türkiye'nin Polonya'ya olan dış satımının istikrarlı bir şekilde sürdürüldüğü ve son yıllarda artmakta olduğu görülmektedir. 2005 yılında ancak 830 milyon USD'lik bir dış satım gerçekleştirdiğimiz Polonya'ya 2012 yılında 1.853 milyon USD'lik bir dış satım gerçekleştirmeyi başarmış durumdayız. Bu ise 7 yıllık süreç içerisinde yüzde 120'lik  bir artış anlamına geliyor.

Polonya 2012 yılında toplam 195 milyar dolarlık bir ithalat yapmıştır. Türkiye'nin Polonya'ya 2012 yılında yapmış olduğu 1.85 milyar dolarlık ihracat 2012 yılındaki toplam Polonya ithalatının yüzde 1'lik kısmını kapsamaktadır. Bu rakamın yıllık 3,5 milyar dolara çıkarılması yani yüzde 2'lik hedefin tutturulması mümkün olabileceği varsayımından yola çıkarak hala Polonya ile ticaret yapmak için oldukça fırsat olduğu söylenebilir.

TÜRKİYE'NİN GÜNEY KORE'YE İHRACATI

Herkese Selamlar,

Bugünkü yazımızda Türkiye'nin Güney Kore'ye yapmış olduğu ihracatı inceleme istiyorum.

2008 Küresel Finansal Kriz sonrasında Türkiye'nin Avrupa'ya ihracatı sürekli düşmeye başlamıştır. Eğer Türkiye'nin Avrupa'ya yapmış olduğu dış satımı daha detaylı olarak okumak istiyorsanız "Avrupa'ya  ihracatımız düşüyor  mu?" başlıklı yazımızdan son verileri inceleyebilirsiniz. Madem ki Avrupa Birliği ülkeleri eski cazibesini kaybetti bizlerin ihracatçı olarak yapması gereken kendimize alternatif pazarlar aramaktan geçmektedir. Güney Kore Türkiye için önemli bir alternatif dış satım ülkesi olma özelliğine sahiptir.

Akreditif Bilgi Merkezi gururla sunar. | Hemen şimdi %50 indirim ile Incoterms 2010 teslim şekillerini öğenmeye başla. CDCS sertifikalı uluslararası akreditif uzmanı Özgür Eker tarafından hazırlanan online eğitime %50 indirimli olarak ulaşma fırsatını kaçırmayın.  Sertifikalı

Güney Kore'nin Ekonomik Durumuna Genel Bakış

 1. Güney Kore 2012 yılında 552 milyar dolar ihracat yapmıştır. Güney Kore söz konusu ihracat rakamıyla dünya genelinde en fazla ihracat yapan 6. ülke konumunda bulunmaktadır. Güney Kore'de kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla 32,431 dolardır. Bu rakam Güney Kore'yi dünya genelinde kişi başına düşen geliri en yüksek 25. ülke yapmaktadır. Güney Kore alım gücü yüksek bir tüketici kitlesini barındıran bir ülkedir. 
 2. Güney Kore 2012 yılında 514 milyar dolar ithalat yapmıştır. Güney Kore ulaşmış olduğu bu ithalat rakamıyla dünya genelinde ABD, Çin, Almanya,Japonya, Fransa, İngiltere, ve İtalya'nın ardından en fazla ithalat yapan 8. ülke konumuna yerleşmiş bulunmaktadır.  
 3. Güney Kore'nin ihracatı ithalatından fazla olup dış ticaret fazlası veren ülkelerden birisidir. 
 4. Güney Kore'nin başlıca ihraç etmiş olduğu ürünler : Yarı-iletkenler, cep telefonları, motorlu araçlar, bilgisayarlar, gemiler, petrokimya ürünleridir.
 5. Güney Kore'nin başlıca ihracat yapmış olduğu ülkeler ise : Çin (yüzde 23.2), ABD (yüzde 10.1), Japonya (yüzde 5.8), Hong Kong (yüzde 5.3)'dir.
 6. Güney Kore'nin başlıca ithalat yaptığı ürünler : Makine ve ekipman, elektronik ekipmanlar, petrol, nakliye ekipmanları, organik kimyasallardır.
 7. Güney Kore'nin başlıca ithalat yapmış olduğu ülkeler ise : Çin(yüzde 16.8), Japonya (yüzde 15.3), ABD (yüzde 9), Suudi Arabistan (yüzde 6.1), Avustralya (yüzde 4.6)'dır.

Türkiye'nin Güney Kore'ye Yapmış Olduğu İhracata Bakış

Aşağıdaki şekilde Türkiye'nin Güney Kore'ye yapış olduğu ihracat rakamları yer almaktadır. Aşağıdaki grafik incelendiğinde 2005 yılından itibaren Türkiye'nin Güney Kore'ye olan dış satımının istikrarlı bir şekilde artmakta olduğu görülmektedir. 2005 yılında ancak 99 milyon USD'lik bir dış satım gerçekleştirdiğimiz Güney Kore'ye 2012 yılında 527 milyon USD'lik bir dış satım gerçekleştirmeyi başarmış durumdayız. Bu ise 7 yıllık süreç içerisinde 5 katlık bir artış anlamına geliyor.

Şekil 1 : Türkiye'nin yıllara göre Güney Kore'ye yapmış olduğu ihracat. Rakamlar milyon USD.

Güney Kore 2012 yılında toplam 514 milyar dolarlık bir ithalat yapmıştır. Türkiye'nin Güney Kore'ye 2012 yılında yapmış olduğu 527 milyon dolarlık ihracat 2012 yılındaki toplam Güney Kore ithalatının binde 1'lik kısmını kapsamaktadır. Bu rakamın kısa vadede yıllık 1 milyar dolara çıkarılması yani binde 2'lik hedefin tutturulması mümkün olabileceği varsayımından yola çıkarak hala Güney Kore ile ticaret yapmak için oldukça fırsat olduğu söylenebilir.

TURKİYE'NİN BREZİLYA'YA İHRACATI

Herkese Selamlar,

Bugünkü yazımızda Türkiye'nin Brezilya'ya olan ihracatı üzerinde duracağız. Yazımızın ilk bölümünde Brezilya ekonomisine genel olarak bir baktıktan sonra kendi hazırlamış olduğumuz tablolar üzerinden Türkiye'nin Brezilya'ya olan ihracatını yıllara göre inceleyeceğiz. hemen hemen her yazımda belirttiğim gibi artık Türkiye'nin ana pazarı konumundaki Avrupa eski gücünden çok uzakta. Eğer ülke olarak kalkınma hızımızı korumak istiyorsak mutlaka ihracat için alternatif pazarlara yönelmeliyiz. Brezilya bu alternatif pazarların en önemlilerinden birisi konumundadır.

Akreditif Bilgi Merkezi gururla sunar. | Hemen şimdi %50 indirim ile Incoterms 2010 teslim şekillerini öğenmeye başla. CDCS sertifikalı uluslararası akreditif uzmanı Özgür Eker tarafından hazırlanan online eğitime %50 indirimli olarak ulaşma fırsatını kaçırmayın.  Sertifikalı

Brezilya'nın Ekonomik Durumuna Genel Bakış

 • Brezilya doğal zenginlikleri ile öne çıkan ülkelerden birisidir. Brezilya gelişmekte olan ülkeler arasında zengin doğal kaynakları ile önemli bir potansiyele sahip ülke konumundadır.
 • Brezilya’nın dış ticareti yıllar itibariyle çok hızlı bir artış göstermektedir. 2005 yılında 192 milyar $ olan toplam ticaret hacmi 2008 yılında 371 milyar $’a yükselmiştir.
 • Brezilya ithal ettiğinden daha fazla ihracat yapabilen nadir gelişmekte olan ülkelerden birisi konumundadır.
 • Brezilya dünyanın en büyük soya fasulyesi ve portakal suyu ihracatçısıdır. Ayrıca kahve, muz, orman ürünleri, demir cevheri gibi ürünlerde Brezilya'nın önemli bir ihracat kapasitesi vardır. 
 • Brezilya'nın başlıca dış ticaret partnerleri ise : Çin (toplam ihracatının %17'si ve toplam ithalatının toplam %15'i), ABD (toplam ihracatının %11'si ve toplam ithalatının toplam %11'i), Arjantin, Almanya, Hollanda ve Hindistan'dır.

Türkiye'nin Brezilya'ya Yapmış Olduğu İhracata Bakış

Aşağıdaki şekilde Türkiye'nin Brezilya'ya yapış olduğu ihracat rakamları yer almaktadır. Aşağıdaki grafik incelendiğinde 2005 yılından itibaren Türkiye'nin Brezilya'ya olan dış satımının sürekli artmakta olduğu görülmektedir. 2005 yılında ancak 100 milyon USD'lik bir dış satım gerçekleştirdiğimiz Brezilya'ya 2012 yılında 1 milyar USD'lik bir dış satım gerçekleştirmeyi başarmış durumdayız. Bu ise 7 yıllık süreç içerisinde 10 katlık bir artış anlamına geliyor. Sanırım bazı firmalar Brezilya'yı alternatif pazar olarak keşfedeli çok olmuş.

Şekil 1 : Türkiye'nin yıllara göre Brezilya'ya yapmış olduğu ihracat. Rakamlar milyon USD.

Brezilya 2012 yılında toplam 223 milyar dolarlık bir ithalat yapmıştır. Türkiye'nin Brezilya'ya 2012 yılında yapmış olduğu 1 milyar dolarlık ihracat 2012 yılındaki toplam Brezilya ithalatının binde 5'lik kısmını kapsamaktadır. Bu rakamın yıllık 2 milyar dolara çıkarılması yani yüzde 1'lik hedefin tutturulması mümkün olabileceği varsayımından yola çıkarak hala Brezilya ile ticaret yapmak için epey fırsat olduğu söylenebilir.

JAPONYA'YA İHRACAT YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR NELERDİR?

Herkese Selamlar,

Bu yazımızda Japonya'ya nasıl ihracat yapılması gerektiği üzerinde duracağız. Bundan bir önceki yazımızda Türkiye'nin Japonya'ya olan ihracatını yıllara göre incelemiştik. Artık biliyoruz ki Türkiye'nin Japonya'ya yapmış olduğu ihracat Japonya'nın toplam ithalatının ancak onbinde dördü civarında yer almaktadır. Dolayısı ile Türk ihracatçıları için Japonya üzerinde çalışılabilecek alternatif bir pazar konumundadır.

Akreditif Bilgi Merkezi gururla sunar. | Hemen şimdi %50 indirim ile Incoterms 2010 teslim şekillerini öğenmeye başla. CDCS sertifikalı uluslararası akreditif uzmanı Özgür Eker tarafından hazırlanan online eğitime %50 indirimli olarak ulaşma fırsatını kaçırmayın.  Sertifikalı

Neden Japonya'ya İhracat Yapmalıyız?

 1. Japonya ekonomisi dünyanın ilk 5 ekonomisi arasındadır.
 2. Japonya'nın toplam ithalatı dünya genelinde uzun yıllardır ilk beşte yer almaktadır. 
 3. Japonya kısıtlı doğal kaynaklara sahip bir ülkedir. Gıda ve tekstil sektöründe önemli ithalatı vardır.
 4. Japonya'nın kişi başına düşen milli geliri yüksektir. Bu Japon tüketicilerinin kaliteli ürünlere hak ettiği bedeli ödeyebileceği anlamına gelmektedir. Bu durum Türk firmaları için özellikle organik gıda ve organik tekstil grubunda önemli fırsatlar yaratabilir. 

Japonya'ya İhracat Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?  

 1. Dil Bariyeri : Japonya'da dil bariyeri önemli bir engeldir. İngilizce kullanımı konusunda bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu yüzden iş görüşmelerinde çoğu zaman bir tercüman kullanılması gerektiği hatırda tutulmalıdır.
 2. Dakiklik : Japonya için dakiklik iş hayatının vazgeçilmezidir. Çoğu zaman iş görüşmelerine Japon firmalar toplantı saatinden 10-15 dakika önce gelmektedirler. Bu yüzden Japonya ile çalışmak için ilk önce Türk tipi zaman anlayışını bir kenara bırakmak gerekmektedir.
 3. Kartvizitler : Japonya'daki iş görüşmeleri kartvizitlerin değiştirilmesi ile başlamaktadır. Japon iş kültürü formal ilişkilere çok büyük önem atfettiği için kartvizit kullanımına özen gösterilmelidir. Ayrıca Japonya'da kullanılacak kartvizitlerin İngilizce ve Japonca olarak düzenlenmesi düşünülmelidir. 
 4. Problemlerin Çözümü : Japon iş kültüründe ortaya çıkan problemlerin açıkça tartışılmasından kaçınmaya eğilim gözlenmektedir. Dolayısı ile eğer bir sorun çözülmek isteniyor ise o problem ile ilgili olarak bir sunum hazırlanması yoluna gidilmesinde fayda vardır. Bu hazırlanacak olan sunumda problemin tanımı yapılmalı ve her iki tarafın sorumlulukları ayrıntılı olarak ele alınmalıdır. Böylece Japon tarafın problem ile ilgili olarak görüş beyan etmesi sağlanmaya çalışılmalıdır. 
 5. Formaliteler : Japon iş hayatı geleneksel formal düzen üzerine kurulmuştur. Japonya ile iş yaparken karşı tarafa yeterli zamanı vermelisiniz. Unutmayın Amerikalı'lar ne kadar pragmatik karar vericiler ise Japonlar da o kadar ince eleyip sık dokuyan bir iş kültürüne sahiptir. Bu formal düzeni her adımda hissetmeye hazır olun.
Gelecek yazılarımızda Japonya pazarına ait yazılarımıza devam edeceğiz.

TURKİYE'NİN JAPONYA'YA İHRACATI

Herkese Selamlar,

Bu yazımızda Türkiye'nin Japonya'ya ihracatını ele alacağız. Japonya Dünya'nın önemli ekonomilerinden birisidir. Türkiye için ise önemli bir alternatif pazar olma özelliği göstermektedir. Bugünkü yazımızın ilk kısmında Japonya ekonomisine, ihracat ve ithalat rakamlarına bakacağız. Daha sonra ise Türkiye'nin Japonya'ya yapmış olduğu ihracatı yıllar itibari ile ele alacağız. Umarım yazımız alternatif pazar arayışındaki firmalara kaynak olup yön göstermesi bakımından faydalı olacaktır.

Akreditif Bilgi Merkezi gururla sunar. | Hemen şimdi %50 indirim ile Incoterms 2010 teslim şekillerini öğenmeye başla. CDCS sertifikalı uluslararası akreditif uzmanı Özgür Eker tarafından hazırlanan online eğitime %50 indirimli olarak ulaşma fırsatını kaçırmayın.  Sertifikalı

Japonya'nın Ekonomik Durumuna Genel Bakış

Japonya dünyanın önde gelen ekonomilerinden birisi olmakla kalmayıp önemli bir dış ticaret ülkesidir de. Nitekim Japonya Dünya genelinde en çok ihracat yapan ilk 3 ülkeden birisidir. Yine Japonya yapmış olduğu bu ihracatı yetersiz doğal kaynakları ile karşılayamamakta ve büyük miktarda ithalata da imza atmaktadır.

Japonya'nın gayri safi yurtiçi hasılası $5,98 trilyon dolar olup bu tutar Japonya'yı Dünya'nın en büyük üçüncü ekonomisi yapmaktadır. Japonya'da kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla USD 46,895'dır. Bu rakam Japonya'yı dünya genelinde kişi başına düşen geliri en yüksek 18. ülke yapmaktadır.

Japonya'nın başlıca ithalat yapmış olduğu ürünler : Akaryakıt (%32), Makina ve Ekipman (%19), Gıda (%9), Mamül Ürünler (%9), Kimyasallar (%8), Ham maddeler (%7) ve Tekstil (%4) olarak sıralanmaktadır. Yukarıdaki liste incelendiğinde Japonya'nın önemli bir gıda ve tekstil ithalatçısı olduğu görülmektedir. Japonya Türkiye'deki gıda ve tekstil firmaları için önemli bir alternatif pazar konumundadır.


Türkiye'nin Japonya'ya Yapmış Olduğu İhracata Bakış

Aşağıdaki şekilde Türkiye'nin Japonya'ya yapış olduğu ihracat rakamları yer almaktadır. Şekil incelendiğinde Türkiye'nin Japonya'ya yapmış olduğu ihracatın yıllık 200 milyon USD ile 350 milyon USD arasında dalgalandığı görülmektedir. 2005-2007 yıllarında stabil seviyede dalgalanan rakamlar, 2008 yılında görülen artışla rekor seviyeye çıkmış daha sonra 2009 yılında gözlenen büyük düşüşle beraber tekrar 2005 seviyesine düşmüştür. Japonya'ya ihracatımız son yıllarda görülen istikrarlı artış ile tekrar 2008 yılındaki zirve rakamı olan 330 milyon dolar seviyesine çıkmıştır.  

Şekil 1 : Türkiye'nin yıllara göre Japonya'ya yapmış olduğu ihracat. Rakamlar milyon USD.

2012 yılında Japonya toplam 80 milyar USD'lik ithalat yapmıştır. Japonya'nın Türkiye'den yapmış olduğu ithalat ise toplam ithalatının ancak 0,0004'üne (onbinde dört) tekabül etmektedir. Türk ihracatçıları açısından bu güzel bir fırsatı yansıtmaktadır. sabırlı bir çalışma ile Japonya Türkiye için önemli bir alternatif pazar olacaktır.  

JAPONYA'DAKİ HANGİ FUARLARA 2014 YILINDA BİREYSEL DESTEK SAĞLANACAK?

Herkese Selamlar,

Bugünkü yazımızda 2014 yılı içerisinde Japonya'da düzenlenecek olan fuarlardan bireysel destek kapsamında olanları ele alacağız. Bireysel destek kapsamındaki fuarlara firmalar kendi çabaları ile katılmakta daha sonra ise yapmış oldukları kabul edilebilir harcamalarını devletten fuar desteği olarak geri almaktadırlar. İhracat fuar destekleri Türkiye'nin ihracatını geliştirmesinde devletin sağlamış olduğu önemli desteklerden olup ihracatımıza önemli katkıları olmuştur.

Akreditif Bilgi Merkezi gururla sunar. | Hemen şimdi %50 indirim ile Incoterms 2010 teslim şekillerini öğenmeye başla. CDCS sertifikalı uluslararası akreditif uzmanı Özgür Eker tarafından hazırlanan online eğitime %50 indirimli olarak ulaşma fırsatını kaçırmayın.  Sertifikalı


2014 Yılında Japonya'da Düzenlenecek Hangi Fuarlara Bireysel Katılım Desteği Verilecek?

Aşağıdaki listede 2014 yılında Japonya'da düzenlenecek olan bireysel destek kapsamındaki fuarları bulabilirsiniz.


JFW International Fashion Fair
Fuar Adı : JFW International Fashion Fair
Başlangıç Tarihi : 18.01.2014
Bitiş Tarihi : 21.01.2014
Konu : Moda -Hazır Giyim
Şehir : Tokyo
IJT - International Jewellery Tokyo
Fuar Adı : IJT - International Jewellery Tokyo
Başlangıç Tarihi : 22.01.2014
Bitiş Tarihi : 25.01.2014
Konu : Mücevherat
Şehir : Tokyo
Foodex 2014
Fuar Adı : Foodex 2014
Başlangıç Tarihi : 04.03.2014
Bitiş Tarihi : 07.03.2014
Konu : Gıda-İçecek
Şehir : Tokyo
Web Sitesihttp://www3.jma.or.jp/foodex/en/index.html

Dessert, Drink &Sweets 2014
Fuar Adı : Dessert, Drink &Sweets 2014
Başlangıç Tarihi : 02.04.2014
Bitiş Tarihi : 04.04.2014
Konu : Gıda-İçecek
Şehir : Tokyo
Web Sitesi : http://fabex.jp/

Fabex Japan 2014
Fuar Adı : Fabex Japan 2014
Başlangıç Tarihi : 02.04.2014
Bitiş Tarihi : 04.04.2014
Konu : Gıda
Şehir : Tokyo
Web Sitesi : http://fabex.jp/

Wine & Gourmet Japan
Fuar Adı : Wine & Gourmet Japan
Başlangıç Tarihi : 02.04.2014
Bitiş Tarihi : 04.04.2014
Konu : Gıda
Şehir : Tokyo
M-Tech

Fuar Adı : M-Tech
Başlangıç Tarihi : 25.06.2014
Bitiş Tarihi : 27.06.2014
Konu : Makine, Makine Ekipmanları ve İşleme Teknolojileri
Şehir : Tokyo
Web Sitesi : http://www.mtech-tokyo.jp/en/

Cosme Tokyo

Fuar Adı : Cosme Tokyo
Başlangıç Tarihi : 27.08.2014
Bitiş Tarihi : 29.08.2014
Konu : Kozmetik
Şehir : Tokyo

Japantex
Fuar Adı : Japantex
Başlangıç Tarihi : 23.10.2014
Bitiş Tarihi : 25.10.2014
Konu : Ev Tekstili
Şehir : Tokyo
Web Sitesi : http://japantex.jp/english/

IFEX
Fuar Adı : IFEX
Başlangıç Tarihi : 30.10.2014
Bitiş Tarihi : 01.11.2014
Konu : Süs Bitkileri
Şehir : Tokyo
Web Sitesi : http://www.ifex.jp/en/Fuar Adı : Biofach Japan
Başlangıç Tarihi : 19.11.2014
Bitiş Tarihi : 21.11.2014
Konu : Organik Ürünler Dünya Lider Fuarı
Şehir : Tokyo
Web Sitesi : http://www.biofach-japan.com/ 

JAPONYA GIDA FUARLARI

Son yaşanan küresel finansal kriz ile beraber Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı konumundaki Avrupa Birliği ekonomisi sürekli kan kaybetmektedir. Dolayısı ile Türk ihracatçıları için artık alternatif pazarlara yönelme vakti gelmiştir hatta bu vakit yavaş yavaş geçmektedir bile. Bugünkü yazımızda Türkiye için önemli bir alternatif pazar konumundaki Japonya pazarı ile ilgili önemli bir konuya değineceğiz. Japonya'daki başlıca gıda fuarlarına göz atacağız.

Akreditif Bilgi Merkezi gururla sunar. | Hemen şimdi %50 indirim ile Incoterms 2010 teslim şekillerini öğenmeye başla. CDCS sertifikalı uluslararası akreditif uzmanı Özgür Eker tarafından hazırlanan online eğitime %50 indirimli olarak ulaşma fırsatını kaçırmayın.  Sertifikalı

FOODEX JAPAN

Foodex Japan, sadece Japonya'nın değil Asya-Pasifik bölgesinin en büyük gıda fuarlarından birisidir. Foodex Japan ilk olarak 1976 yılında kapılarını ziyaretçilerine açmıştır. Günümüzde bu fuar Japonya Gıda Pazarına giriş için önemli bir kapı görevi görmektedir.2013 yılındaki fuarda 2,550 firma ürünlerini sergilemiş ve 75.000 gıda profesyoneli bu önemli fuarı ziyaret etmiştir. Tokyo yakınlarındaki Makuhari Messe'de organize edilen fuara milli katılım ile devlet desteği alınarak katılmak mümkündür.

Foodex Japan ile ilgili olarak ayrıntılı bilgiye daha önce yazmış olduğumuz yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Foodex Japan, sadece Japonya'nın değil Asya-Pasifik bölgesinin en büyük gıda fuarlarından birisidir.

BIOFACH JAPAN

BioFach Almanya, organik ürün pazarına ilişkin en önemli gıda fuarıdır. Biofach Japan ise 2001 yılından beri düzenli olarak kapılarını ziyaretçilere açan BioFach fuarının bir alt dalıdır. Japonya'da organik gıda segmentine hitap eden tek fuar Biofach Japan'dır.

Japonya'da organik gıda segmentine hitap eden tek fuar Biofach Japan'dır.

Organik gıda ve organik içeceklerin yanı sıra organik kozmatik ürünleri, organik tekstil ürünleri gibi gıda dışı organik ürünler de Biofach Japan çatısı altında sergilenmektedir.

NürnbergMesse GmbH tarafından organize edilen Biofach Japan organik gıda ihracatçıları için önemli bir alternatif gıda fuarı olma özelliği taşımaktadır. Biofacj Japan 2013 fuarında 188 katılımcı firma stand açmıştır. Bu firmalar arasında hiçbir Türk firma yer almamaktadır. Biofach Japan 2013 fuarını yaklaşık 15.000 profesyonel ziyaret etmiştir.

Biofach Japan fuarına bireysel katılım desteği verilmektedir. Bunun anlamı Biofach Japan fuarına katılacak firmaların bu katılımı bireysel çabaları ile organize etmeleri gerektiğidir. Daha sonra firmalar fuar desteği çerçevesinde yapmış oldukları kabul edilir harcamalarının belirli bir bölümünü devletten geri almaktadırlar.

Biofach Japan fuarına katılmak için aşağıdaki kontak detaylarından NürnbergMesse GmbH firmasına ulaşabilirsiniz.

NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Nürnberg
Germany
Phone: +49(0)911.8606 - 8615
Fax: +49(0)911.8606 - 12 8615
Ms. Mariya Korkmaz

biofach-world@nuernbergmesse.de

Japonya'da düzenlenen diğer önemli fuarlar ise şu şekilde sıralanabilir : FABEX Japan, Wine & Gourmet Japan.

FOODEX JAPAN 2014 FUARI

Foodex Japan 2014 Fuarı Milli Katılım Duyurusu


Türkiye geleneksel olarak Avrupa Birliği ülkeleri ile dış ticaret yapan bir ülke görünümündedir. Fakat son yıllarda Avrupa ile yapmış olduğumuz uluslararası ticaret gitgide düşmektedir. 2008 yılında Avrupa Birliği ülkelerine yapmış olduğumuz ihracat %57 düzeyinde iken bu rakam 2012 yılında %38 düzeyine düşmüştür. Daha önceki yazımızda Avrupa ile olan dış ticaretimize değinmiş ve konuyu detaylı olarak incelemiştik. İlgilenen arkadaşlar buradan o yazımıza ulaşabilirler. Zaman alternatif pazarlar arama ve bulma zamanıdır. Japonya ise Türk ihracatçısı için önemli bir alternatif pazar konumundadır. 

Akreditif Bilgi Merkezi gururla sunar. | Hemen şimdi %50 indirim ile Incoterms 2010 teslim şekillerini öğenmeye başla. CDCS sertifikalı uluslararası akreditif uzmanı Özgür Eker tarafından hazırlanan online eğitime %50 indirimli olarak ulaşma fırsatını kaçırmayın.  Sertifikalı

Japonya'nın Ekonomik Durumuna Genel Bakış

Japonya'nın gayri safi yurtiçi hasılası $5,98 trilyon dolar olup bu tutar Japonya'yı Dünya'nın en büyük üçüncü ekonomisi yapmaktadır. Japonya'da kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla USD 46,895'dır. Bu rakam Japonya'yı dünya genelinde kişi başına düşen geliri en yüksek 18. ülke yapmaktadır.


Japonya'nın başlıca ithalat yapmış olduğu ürünler : Akaryakıt (%32), Makina ve Ekipman (%19), Gıda (%9), Mamül Ürünler (%9), Kimyasallar (%8), Ham maddeler (%7) ve Tekstil (%4) olarak sıralanmaktadır.  Yukarıdaki liste incelendiğinde Japonya'nın önemli bir gıda ithalatçısı olduğu görülmektedir. Japonya Türkiye'deki gıda firmaları için önemli bir alternatif pazar konumundadır.

Japonya Türkiye'deki gıda firmaları için önemli bir alternatif pazar konumundadır. 


Foodex Japan 2014 Fuarı ile İlgili Bilgiler

Foodex Japan Asya-Pasifik bölgesindeki en büyük gıda fuarıdır. Foodex Japan fuarı 35 yıldır düzenli olarak kapılarını profesyonel gıda firmalarına açmaktadır. Bir önceki fuara 70.000'in üzerinde gıda profesyoneli ziyaret etmiştir. Bu fuar ile yalnızca Japon pazarına değil Japonya'nın çevresinde yer alan Kore, Tayvan ve Çin gibi gelişen Asya ekonomilerine de ulaşmak mümkün olmaktadır.

04-07 Mart 2014 tarihleri arasında Japonya’nın Chiba kentinde Makuhari Messe (Nippon Convention Center)’de 39.su düzenlenecek olan Asya-Pasifik Bölgesinin en büyük gıda fuarı Foodex Japan 2014 Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarına ihracatçı birliklerince Türkiye milli katılımı organize edilecektir.

Foodex Japan 2014 Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarına ihracatçı birliklerince Türkiye milli katılımı organize edilecektir.Tarım ve gıda ürünleri ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü ithalat yoluyla karşılayan Japonya gıda ve içecek sektörü için önemli bir pazardır. Foodex Japan fuarına, 2013 yılında 67 ülke ve bölgeden toplam 2.544 firma ve 71.000’in üzerinde ziyaretçi katılmıştır. 

Katılım Ücreti: 

Fuara desteksiz m2 katılım bedeli nakliye dahil 1165 USD/m2, nakliye hariç 1080 USD/m²’dir.

Fiyata dahil olan Hizmetler:

-Yer kirası, stand inşaatı ve dekorasyonu,
-Sergilenecek ürünlerin nakliyesi (tek yön (gidiş) taze ve dondurulmuş ürünler hariç),
-Temizlik, aydınlatma giderleri, internet bağlantısı hizmetleri
-Fuar basılı-online kataloğunda ve Genel Sekreterliğimizce hazırlanan katalogta yer alma,
-Reklam ve tanıtım hizmetleri
-Standlarda ikram hizmetleri

Devlet Desteğinden Faydalanma:

Fuar “Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğ”i çerçevesinde devlet desteği kapsamında olup; Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş İhracatçı Birliklerine üye şirketler 15.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla katılım bedelinin ve standlarında görevlendireceği en fazla 2 firma temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının %50’si kadar destekten faydalanabileceklerdir. Japonya’nın 2014 yılı hedef ülkeleri arasında olması halinde destek oranı %70 olacaktır. Şahıs firmaları devlet desteğinden faydalanamamaktadır.


Başvuru ve Ödemeler:

Fuara katılmak isteyen firmaların 5000 USD tutarındaki katılım payı peşinatı ödeme dekontu ile birlikte aşağıdaki bağlantıda yer alan başvuru formunun online olarak doldurulup, çıktısının her sayfası kaşe-imzalı (Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce) olarak, en geç 25 Ekim 2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar elimizde olacak şekilde fuarlar@egebirlik.org.tr e-posta adresi ve +902324886100 numaralı faksa göndermeleri gerekmektedir. Stand yerleşimleri puanlama esasına göre yapılmaktadır. (Başvuru ücreti ödeme tarihi %50, geçmiş katılım sayısı %30, stand büyüklüğü %20) Bu nedenle başvurunuzu erken yapmanız stand yerinizin belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır.

Detaylı Bilgi :

İrtibat: Ege İhracatçı Birlikleri / Özlem GÖKKAN VURAL (Fuarlar Şubesi) Tel: 0232 488 60 44
E-Posta: fuarlar@egebirlik.org.tr
NOT: Ege İhracatçı Birlikleri, Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen 01/03/2013 tarih, B-2013/2 numaralı fuar organizasyon yetki belgesi sahibidir.

INCOTERMS 2010 EĞİTİMİ